Przeszukaj księgozbiory

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek. Studenci ASP, na podstawie rewersów otrzymanych od bibliotekarza, mogą wypożyczać książki z następujących bibliotek:

 

Biblioteka Główna ASP

prosi studentów, którzy nie oddali książek
do Instytutu Sztuki PAN o jak najszybsze wywiązanie się z zobowiązań.

Wydawanie rewersów do biblioteki Instytutu Sztuki PAN 
jest wstrzymane z powodu nieoddanych książek przez studentów ASP.

Przypominamy, że zrealizowane rewersy międzybiblioteczne muszą wrócić do biblioteki ASP.

Aktualnie dyżury w poniedziałki, w godzinach od 11 do 14

UWAGA! nowe miejsce

Adres i mapa na stronie głównej biblioteka.asp.waw.pl

Prosimy o jak najszybsze uregulowanie tej sprawy.