Przeszukaj księgozbiory

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Wypożyczalnia międzybiblioteczna umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek.
Studenci ASP, na podstawie rewersów otrzymanych od bibliotekarza, mogą wypożyczać książki z następujących bibliotek:

 Przypominamy, że zrealizowane rewersy międzybiblioteczne muszą wrócić do biblioteki ASP.
Prosimy o terminowe oddawanie książek.

biblioteka.asp.waw.pl