Przeszukaj księgozbiory

Galeria

 
 
W bibliotece już nie tylko jest literatura, ale swą działalność inauguruje galeria obecna na ścianach BG, łączącą się też swoją nazwą:
Per libros ad astra.
Pierwszą ekspozycję wypełnił swoimi pracami Prof. Tomasz Milanowski, Dziekan Wydziału Malarstwa. Co kwartał, najrzadziej raz na pół roku, będzie się pojawiać nowa propozycja, by podczas czytania książek, przeglądania drukowanych reprodukcji, surfowania po oceanie sieci internetowej, móc oderwać wzrok od obiektów o doskonałości od 96 do 300 DPI i spojrzeć na oryginalne, prezentowane w przestrzeni biblioteki dzieła.

Dr Włodzimierz Daszewski, Dyrektor Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
Czerwiec, 2021

 
 
(czerwiec-listopad 2021)
 
Grudzień 2021 - marzec 2022 - wystawa prac graficznych Profesor Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej