Przeszukaj księgozbiory

Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00–068 Warszawa

Dyrektor dr Włodzimierz Daszewski

tel. (22) 320 02 28

Bibliotekarz dyżurujący tel. (22) 320 02 27

e-mail: biblioteka@asp.waw.pl

www: biblioteka.asp.waw.pl

 

 

 

Struktura

Sekcja Systemów Bibliotecznych

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28


Sekcja Baz Danych i Zbiorów Cyfrowych

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Dział Opracowania Zbiorów Bibliotecznych [SOWA, NUKAT, OMNIS BN]

 

Sekcja Nowych Książek i Wydawnictw Cyfrowych

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Sekcja Czasopism

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Sekcja Tezaurusa BG ASP

dr Włodzimierz Daszewski mail: wlodzimierz.daszewski@asp.waw.pl (22) 320 02 28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

Dział Przechowywania Zbiorów

 mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Dział Udostępniania Zbiorów

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Sekcja Obsługi Czytelników

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Sekcja Wymiany i Wypożyczeń Międzybibliotecznych

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Sekcja Monitów

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl(22) 320 02 27/28

 

Dział Zakupów i Darów

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

mgr Patryk Koprowicz e-mail: patryk.koprowicz@asp.waw.pl (22) 320 02 27/28

 

Redakcja Wirtualnego Leksykonu BG ASP [Hasła naukowe, recenzje, streszczenia dokumentacyjne, kwerendy]

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27