Przeszukaj księgozbiory

Kontakt

Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

ul. Krakowskie Przedmieście 5
00–068 Warszawa

Dyrektor dr Włodzimierz Daszewski

tel. (22) 320 02 28

Bibliotekarz dyżurujący tel. (22) 320 02 27

e-mail: biblioteka@asp.waw.pl

www: biblioteka.asp.waw.pl

 

 

 

Struktura

 

Dział Technologii Informacyjnych [SOWA, Cyfrowe Bazy Danych, PBN, ORPD]

 

Sekcja Systemów Bibliotecznych

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28


Sekcja Baz Danych i Zbiorów Cyfrowych

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

 

Dział Opracowania Zbiorów Bibliotecznych [SOWA, NUKAT, OMNIS BN]

 

Sekcja Nowych Książek i Wydawnictw Cyfrowych

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

lic. Małgorzata Szymczuk e-mail: malgorzata.szymczuk@asp.waw.pl (22) 320 02 28

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Sekcja Czasopism

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

 

Sekcja Katalogów

lic. Małgorzata Szymczuk e-mail: malgorzata.szymczuk@asp.waw.pl (22) 320 02 28

 

Sekcja Tezaurusa BG ASP

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Dział Przechowywania Zbiorów

 

Sekcja Dokumentacji Zbiorów i Archiwizacji

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Sekcja Skontrum i Selekcji Zbiorów

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Dział Udostępniania Zbiorów

 

Sekcja Obsługi Czytelników

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

lic. Małgorzata Szymczuk e-mail: malgorzata.szymczuk@asp.waw.pl (22) 320 02 28

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Sekcja Wymiany i Wypożyczeń Międzybibliotecznych

lic. Małgorzata Szymczuk e-mail: malgorzata.szymczuk@asp.waw.pl (22) 320 02 28

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

 

Sekcja Monitów

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27

 

Dział Zakupów i Darów

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27

Eugenia Krasińska-Kencka e-mail: eugenia.krasinska-kencka@asp.waw.pl (22) 320 02 27

mgr Anna Szczyplińska e-mail: anna.szczyplinska@asp.waw.pl (22) 320 02 28

lic. Małgorzata Szymczuk e-mail: malgorzata.szymczuk@asp.waw.pl (22) 320 02 28

 

Redakcja Wirtualnego Leksykonu BG ASP [Hasła naukowe, recenzje, streszczenia dokumentacyjne, kwerendy]

mgr Anna Karwat e-mail: anna.karwat@asp.waw.pl (22) 320 02 27