Używamy ciasteczek

Strona dla prawidłowego działania wymaga plików cookies. Szczegóły ich wykorzystania znajdziesz w Polityce Prywatności.

Biblioteki krajowe

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regionalia – cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • materiały dydaktyczne – cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
  • dziedzictwo kulturowe – kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

Małopolska Biblioteka Cyfrowa

Głównymi partnerami projektu są Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (inicjator i właściciel Wrót Małopolski) oraz Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, która odpowiada za dobór i przygotowanie dokumentów do udostępnienia w Małopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Publikacje w niej umieszczone mają uregulowany status prawny. Dostęp do niektórych materiałów może być – na życzenie autorów lub właścicieli praw wydawniczych – ograniczony do konkretnych numerów IP lub chroniony hasłem.

Nowohucka Biblioteka Cyfrowa

Biblioteka Cyfrowa Biblioteki Kraków umożliwia dostęp do zbiorów piśmiennictwa tematycznie związanego z Nową Hutą oraz terenami, które przez ujęcie historyczne, geograficzne, etnograficzne są związane z Nową Hutą. W przyszłości będzie to być może także teren starego miasta Kraków oraz publikacje ludzi z miastem związanych.

Kolekcje  Biblioteki Cyfrowej prezentują zdigitalizowane zbiory zasięgiem formalnym obejmujące: książki, rękopisy, czasopisma, artykuły z czasopism, dokumenty życia społecznego, mapy, dokumenty ikonograficzne, audiowizualne i graficzne.

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa

Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (WBC ) jest wspólną inicjatywą poznańskiego środowiska akademickiego. Uczestnikami projektu są biblioteki naukowe i publiczne Poznania. Naczelnym założeniem WBC jest stworzenie dostępu poprzez Internet do czterech typów zasobów: zasób edukacyjny (skrypty, podręczniki i monografie naukowe); zasób dziedzictwa kulturowego (wybrane zabytki piśmiennictwa znajdujące się w bibliotekach poznańskich); regionalia (piśmiennictwo dotyczące Poznania i Wielkopolski); muzykalia (nuty i piśmiennictwo związane z muzyką).

Wolne Lektury – projekt fundacji Nowoczesna Polska

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się ponad 5000 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej. Większość materiałów nie jest objęta majątkowym prawem autorskim, co oznacza że można je swobodnie publikować i rozpowszechniać.

 

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa

Zielonogórska Biblioteka Cyfrowa (ZBC) umożliwia szeroki zdalny dostęp do źródeł wiedzy, zasobów edukacyjnych, cyfrowych kopii najcenniejszych zabytków kultury piśmienniczej, kolekcji dzieł sztuki oraz materiałów regionalnych. Celem biblioteki wirtualnej jest jej powszechność i dostępność. ZBC realizuje ze swojego założenia idee programów europejskich włączając się w propagowanie społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy, wspiera rozwój potencjału intelektualnego i innowacyjnego. Służy naukowcom, studentom, uczniom oraz tym wszystkim, którzy zainteresowani są wiedzą, nauką, sztuką i kulturą.

Kozierski Piotr i in. – Open Access : analiza zjawiska z punktu widzenia polskiego naukowca

Tekst dotyczący zasad działania licencji Open Access opisująca podstawy prawne, rodzaje inicjatyw czy omawiająca zagadnienie z punktu korzyści społecznych. Ponadto posiada bardzo szeroki zbiór otwartych czasopism z różnych dziedzin, punktowanych przez MNiSW wraz z zasadami aktualnymi na 2013 rok.