Przeszukaj księgozbiory

Wirtualny Leksykon

ZASADY TWORZENIA HASEŁ W WIRTUALNYM LEKSYKONIE

 

Wirtualny Leksykon Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie to aktywna baza danych o ludziach, działaniach i naukach pokazujących spektrum możliwości warszawskiej ASP.

Leksykon uzupełniany o hasła osobowe i rzeczowe będzie zasobem materiałów źródłowych dla nauczycieli, studentów, miłośników ASP, pasjonatów sztuki i nauk powiązanych.

 

Działanie w WL BG ASP wymaga rejestracji. Po utworzeniu konta można dodać autorskie hasło lub dziedzinowe. Wpisy są zatwierdzane przez redakcję i publikowane. Istnieje możliwość przesłania materiałów do publikacji na adres biblioteka@asp.waw.pl

 

Hasło + definicja = dokument źródłowy o charakterze encyklopedycznym
przedstawia temat w formie skondensowanej

 

Hasło osobowe

- dla postaci historycznych związanych z warszawską ASP – zamknięte/nieedytowalne, po skompletowaniu definicji/dokumentu

- dla osób współczesnych – otwarte/edytowalne, uzupełniane

tworzymy pisząc biogram. Artystyczne cv może dotyczyć wykładowców, studentów, absolwentów, ludzi związanych z ASP. Wszystkich, którzy dokonali dla ASP czegoś cennego, istotnego, trwałego.

Dla studentów profil w WL to wizytówka – link do autorskiego profilu ma formę leksykon.asp.waw.pl/imięnazwisko

 

Hasło przedmiotowe

-  w kontekście zawartości WL powinno mieścić się w zakresach dziedzin: sztuki piękne, nauki powiązane, technologie w sztuce.

- definiuje nowe zjawiska, teorie, powstające w Akademii. Formuła budowy pojęcia pozwala na zamknięcie edycji lub aktualizację definicji przez innych zarejestrowanych użytkowników.

- artefakty, teorie, zestawy lektur, bibliografie, abstrakty, dokumentacje działań mogą tworzyć hasło przedmiotowe.

 

Hasło może być stworzone w procesie dydaktycznym w ramach prac semestralnych, być aneksem teoretycznym do dyplomu.  Tworząc leksykon można posługiwać się hasłami z indeksu katalogu bibliotecznego sowa.asp.waw.pl,
który będzie także pomocny w tworzeniu bibliografii.

Opisy bibliograficzne dołączone do hasła w WL powinny być uproszczone, ale wystarczające do jednoznacznego rozpoznania publikacji. Powinny zawierać poniższe elementy: twórca/twórcy, tytuł, miejsce, rok wydania, wydawca [publikacja samodzielna]. Dla publikacji/artykułu opublikowanego w większej całości: dane bibliograficzne publikacji poprzedzające opis publikacji macierzystej oddzielone formułą: [W:]...

 

HASŁO OSOBOWE

OSOBA HISTORYCZNA                                                 OSOBA ŻYJĄCA

Imię (imiona), nazwisko/nazwiska

Data urodzenia i śmierci / miejsce          data urodzenia / miejsce

Życiorys (chronologicznie)

DOKONANIA

Dzieła, wystawy, akcje, działania, publikacje własne (bibliografia autorska)

O OSOBIE

wyróżnienia, nagrody

upamiętnienia

patronaty

filmy, sztuki, książki, utwory muzyczne, artykuły

pomniki, monety, banknoty, inne

 

HASŁO PRZEDMIOTOWE

Definicja

Historia

Dane techniczne (dla rzeczy)

Twórcy, artyści, wykonawcy, zdarzenie/a, użytkownicy (mogą być podpodziały chronologiczne)

Zasięg geograficzny

Galeria

Bibliografia do hasła [linkowanie do katalogu lub zbioru cyfrowego]

Linki

Patrz też [hasła szersze, hasła węższe]