Przeszukaj księgozbiory

Opłatę za nieterminowy zwrot książek można uregulować przelewem na konto Akademii:

Bank PEKAO S.A.
83 1240 6247 1111 0000 4974 1652

Tytułem: Za nieterminowy zwrot książek