Full Text Finder : Publication Finder

Zapraszamy do zapoznania się z Publication Finder (dostęp czasowy) Dostęp z komputerów ASP jest możliwy bez logowania. Dane logowania zdalnego czytelnicy otrzymają w Bibliotece Głównej ASP.