Przeszukaj księgozbiory

EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS)

Zapraszamy do zapoznania się z multiwyszukiwarką EBSCO DISCOVERY SERVICE (EDS)

Dostęp z komputerów ASP jest możliwy bez logowania.

Dane logowania zdalnego czytelnicy otrzymają w Bibliotece Głównej ASP.