Przeszukaj księgozbiory

Czasopisma online

Od 1 stycznia 2017 roku prenumerujemy następujące czasopisma w wersji online:

Artforum International
(login i hasło dostępu otrzymasz w bibliotece)

Communication Arts
(login i hasło dostępu otrzymasz w bibliotece)

FRIEZE
(login i hasło dostępu otrzymasz w bibliotece)

Domus
(login i hasło dostępu otrzymasz w bibliotece)

Fashion Theory. The Journal of Dress, Body and Culture
Fashion Practice. The Journal of Design, Creative Process & the Fashion Industry

(dostępne online tylko z komputerów Akademii)