Bazy danych publikacji Wirtualna Biblioteka Nauki

Studenci i pracownicy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na mocy umowy z ICM mają dostęp do następujących baz publikacji naukowych Wirtualnej Biblioteki Nauki:

Dostęp bez zalogowania do tych zasobów jest możliwy na komputerach podłączonych do sieci przewodowej ASP i bezprzewodowej Eduroam.

Szczegółowe zasady korzystania z publikacji dostępne są pod adresem:

Zakres i zasady udostępniania zasobów licencyjnych Wirtualnej Biblioteki Nauki w roku 2017

 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie © 2019